Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Chwała na wysokości...

Parafia Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Przyjdź Panie Jezu

Katecheza 21 - 26.11.2020

Temat: Kościół chwalebny - świętych obcowanie.

Droga Młodzieży, dzisiejsza lekcja ma na celu utrwalenie najważniejszych wiadomości. Zamiast spotkania zdalnego, bardzo proszę zapoznać się z poniższym uzupełnieniem wiedzy o kościele i z quizem, w którym zawarte są pytania i możliwe odpowiedzi. Zwróćcie uwagę, że odpowiedź prawidłową wyróżniłem pogrubieniem. Taki quiz zostanie zamieszczony online we wtorek i będziecie mieli 20 minut na jego rozwiązanie. Przygotujcie się proszę.

Zapoznajcie się z pojęciem "świętych obcowanie" - co to takiego? 
Odp.: To duchowa jedność między świętymi w niebie, duszami czyśćcowymi i nami - żyjącymi na ziemi.

i

Co to jest Kościół chwalebny?
Odp.: To wszyscy zbawieni w niebie, czyli święci.

A następnie przygotujcie się na katechezę powtórzeniową z wiedzy o Kościele - QUIZ PONIŻEJ.

Jeden Kościół wśród wielu narodów - katecheza powtórzeniowa.

Oto quiz:

1. Pojęcie Ecclesia znaczy:
a. Powszechny.
b. Zwołanie.
c. Wspólnota.


2. Kościół jest naszą Matką, ponieważ:
a. Rodzimy się w Nim do nowego życia, troszczy się o nas, poucza nas.
b. Daje nam schronienie, zastępuję Matkę ziemską, zawdzięczamy Mu wszystko.
c. Strzeże nas, zmusza nas do czynienia dobra, tylko dzięki naszym matkom przyjęliśmy wiarę.


3. Po raz pierwszy wyznawcy Chrystusa zostali nazwani chrześcijanami w:
a. Rzymie.
b. Jerozolimie.
c. Antiochii.


4. Kościół jako Winnica przekazuje prawdę o tym, że:
a. Pan Jezus jest dobrym Ogrodnikiem i troszczy się o Kościół.
b. Pan Jezus jest prawdziwym Krzewem Winnym, a my latoroślami.
c. Pan Jezus staje się obecny pod postacią wina.


5. Trwać w Chrystusie znaczy:
a. Trwać w łasce uświęcającej.
b. Wystarczy tylko pełnić dobre uczynki.
c. Przeżywać po swojemu wiarę.


6. Co powoduje odcięcie się od Chrystusa?
a. Każdy grzech ciężki i lekki.
b. Grzechy lekkie.
c. Grzechy ciężkie.


7. Kościół porównany do Owczarni ukazuje prawdę:
a. Jezus jest Dobrym Pasterzem i Bramą owiec.
b. Jezus jest jak wielka owczarnia i jest obecny w każdej owcy.
c. Jezus jest jak najemnik, który wykorzystuje swoje stado, by się na nim wzbogacić.


8. Czego uczy nas przypowieść o Dobrym Pasterzu?
a. Warto być pasterzem i hodować wielkie stada owiec.
b. Mamy poznawać głos Jezus i zawsze Go słuchać.
c. Możemy się oddalać od Kościoła, bo Pan Jezus zawsze nas znajdzie.


9. Dlaczego Pana Jezusa możemy nazwać Dobrym Pasterzem?
a. Jak nikt inny miał najliczniejsze stada owiec.
b. Oddaje za nas swoje życie.
c. Wszystkie owce słuchają Pana Jezusa.


10. Pojęcie duszpasterz odnosi się do:
a. Tylko do papieża.
b. Wszystkich wiernych ochrzczonych.
c. Kapłanów.


11. Mistyczne Ciało Chrystusa to:
a. Najświętszy Sakrament.
b. Opłatek.
c. Wspólnota Kościoła.


12. Pojęcie mistyczny oznacza:
a. Święty.
b. Najlepszy.
c. Tajemniczy.


13. Jakie prawdy ukazuje obraz Kościoła porównany do ciała?
a. Wszyscy wierni powinni troszczyć się o zdrowie własnego ciała.
b. Życie wiernych nie jest tylko sprawą indywidualną.
c. Głową Kościoła jest każdy biskup.


14. W jaki sposób życie każdego chrześcijanina oddziałuje na cały Kościół?
a. Wierni powinni sobie nawzajem pomagać i troszczyć się o to, by trwać w łasce uświęcającej.
b. Każdy wierny powinien troszczyć się tylko o swój rozwój duchowy.
c. Wiara jest sprawą indywidualną i nie zależy od innych ludzi.


15. Symbolika Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa ukazuje:
a. Pan Jezus jest Głową Kościoła, a wierni są jego członkami.
b. Pan Jezus jest sercem Kościoła, papież Głową, biskupi członkami, a wierni komórkami.
c. Pan Jezus jest Krwią Kościoła, a wierni poszczególnymi mięśniami i organami.


16. Pielgrzymka to inaczej:
a. Wycieczka krajoznawcza.
b. Podróż o charakterze religijnym.
c. Wędrówka w górach, by rozpoznać Pana Boga obecnego w przyrodzie.


17. Skąd wzięła się nazwa Kościoła jako Ludu Pielgrzymującego?
a. Wszyscy biskupi i kapłani wędrują tak, jak czynili to apostołowie.
b. Od Narodu Wybranego, który pielgrzymował do Ziemi Obiecanej, tak Kościół wędruje do Nieba.
c. Od chrześcijan, którzy prześladowani w swoich krajach, muszą je opuszczać i wędrować gdzie indziej.


18. Co to jest nawrócenie?
a. Czynienie dobra.
b. Nieczynienie zła.
c. Odwrócenie się od zła i powrót do Pana Boga.


19. Szczególnego nawrócenia możemy doświadczyć poprzez:
a. Modlitwę.
b. Dobre uczynki.
c. Sakrament pokuty i pojednania.


20. Co jest niezbędne w drodze do nieba?
a. Sakramenty święte, bliźni.
b. Odpowiednie środki materialne.
c. Niepopełnianie grzechów.


21. Pojęcie Kościoła Pielgrzymującego odnosi się do:
a. Wszystkich ludzi, którzy żyli, żyją i jeszcze się nie narodzili.
b. Wszystkich wiernych żyjących na ziemi.
c. Wszystkich ludzi zbawionych.


22. Communio Sanctorum oznacza:
a. Świętych obcowanie.
b. Komunię Świętą
c. Mszę Świętą.


23. Kościół Chwalebny tworzą:
a. Wszyscy święci przebywający w niebie.
b. Tylko święci i błogosławieni, których wspominamy w Kościele.
c. Wszyscy ludzie żyjący w łasce uświęcającej.


24. Kościół cierpiący to:
a. Wierni cierpiący, chorzy i umierający.
b. Wierni niebędący w łasce uświęcającej.
c. Dusze zmarłych przebywające w czyśćcu.


25. W jaki sposób święci nam pomagają?
a. Przygotowują nam miejsce w niebie.
b. Wstawiają się za nami przed Bogiem.
c. Spełniają wszystkie nasze prośby.


26. W jaki sposób my możemy pomóc duszom cierpiącym w czyśćcu?
a. Poprzez modlitwę, odpusty i ofiarę Mszy Świętej.
b. Przynosząc kwiaty na groby zmarłych.
c. Wystarczy raz w roku na Wszystkich Świętych nawiedzić cmentarz.


27. Jaką prawdę ukazuje nam obraz Kościoła jako budowli?
a. Każdy wierny ma obowiązek włączenia się w budowę kościoła – świątyni.
b. Wszyscy wierni tworzą wspólnotę Kościoła i przyczyniają się do jej budowy.
c. Tylko papież, biskupi i księża mają obowiązek budować kościoły.


28. W jaki sposób możemy przyczynić się do budowania Kościoła.
a. Zbierać pieniądze na budowę kościołów.
b. Troszczyć się tylko o swoją wiarę i swoją rodzinę.
c. Troszczyć się o swój własny rozwój wiary i wiedzy religijnej, poprzez modlitwę i dobre uczynki.


29. W obrazie Kościoła jako budowli Kamień Węgielny oznacza:
a. Pana Jezusa.
b. Ołtarz.
c. Krzyż.


30. Dlaczego Kościół nazywamy Nowym Ludem Bożym?
a. Bo co roku do Kościoła są włączani nowo ochrzczeni.
b. Jezus na nowo jednoczy nas w wierze i dążeniu do zbawienia.
c. Co roku w Kościele na nowo przeżywamy wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 51 - 9 czerwca 2020

Temat: Grzech brakiem miłości do Boga.

 

Droga Młodzieży, w podręczniku, katecheza 51, znajdziecie dwa ważne określenia grzechu: grzech śmiertelny i grzech powszedni. Zapoznajcie się z nimi i nauczcie się na pamięć 7 grzechów głównych.

Ćwiczenia możecie dzisiaj odłożyć, a zamiast tego pomyśleć na jakąś dekoracją domu lub samochodu na Boże Ciało.

 

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 50 - 2 i 4 czerwca 2020

Temat: Myślę o innych - uczynki miłosierne.

 

Droga Młodzieży, W podręczniku, katecheza 50, porusza bardzo ważny temat dla chrześcijanina, jakim jest MIŁOSIERDZIE. Miłosierdzie, to przymiot Boga, ale skoro człowiek jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo, to zadaniem każdego człowieka wierzącego w Boga, a tym bardziej chrześcijanina, jest doskonalić się w okazywaniu miłosierdzia.

Przeczytajcie treść katechezy i zapoznajcie się z takimi pojęciami jak miłość miłosierna, uczynki miłosierdzia, caritas i charytatywny.

Potem wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

 

Zadanie.

Z tyłu katechizmu znajdziecie 7 uczynków miłosierdzia co do duszy i 7 uczynków miłosierdzia co do ciała - proszę się je nauczyć na pamięć.

Wiedzę z uczynków będę sprawdzał po powrocie do nauki stacjonarnej lub po wprowadzeniu obowiązku rozmowy online.

 

 

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 49 - 28 maja 2020

Temat: Niedzielna Msza Święta - obowiązek czy łaska.

 

Droga Młodzieży, Przeczytajcie treść katechezy w podręczniku, następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania sprawdzające. Potem wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. 

 


 

A teraz chciałbym Wam podać informację o ocenach proponowanych z religii na koniec roku. 
Biorąc pod uwagę Wasze oceny z pierwszego półrocza i oceny do marca, gdy uczyliśmy się w szkole 
oraz oceny ze zdalnego nauczania, wszystkim, którzy przesłali mi sprawdzian zdalnego nauczania, z 26 kwietnia -  proponuję ocenę

CELUJĄCY, czyli 6, 

a tym, co nie przesłali mi sprawdzianu, ocenę

BARDZO DOBRY, czyli 5

tylko w jednym przypadku ocenę

DOBRYczyli 4 - dotyczy szkoły w Zbydniowie.

 


Jednak pamiętajcie, że nauka jeszcze się nie skończyła i będę Was prosił, żebyście mi przesłali zdjęcie zadania 1,2 i 3 z dzisiejszej lekcji, przypominam mój numer telefonu 608628109. Oczywiście, poproście mamę lub tatę, albo starsze rodzeństwo, o pomoc w przesłaniu zadania. Jeśli byłby jakiś problem do mi napiszcie w formularzu, jaki? - kliknij w link poniżej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5912sfZrZuM7JvIuiCh5YDp1AgTgAk8F0tsEFnXNDG_R0sA/viewform

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 48 - 26 maja 2020

Temat: Dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego.

 

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że pamiętacie dzisiaj o swojej kochanej MAMIE.

Bukiet Mamy, bukiet z różowymi kwiatami

Żródło: https://www.pocztakwiatowa.pl/

Złóżcie im też życzenia ode mnie: Niech zawsze będą kochane, szanowane i szczęśliwe.

 

Teraz czas na kolejną lekcję, dzisiaj 48.

Przeczytajcie uważnie i znajdźcie odpowiedzi na pytania sprawdzające. 

A następnie, rozwiążcie zadania w zeszycie ćwiczeń, katecheza 48.

Należy zapamiętać siedem darów Ducha Świętego!

 

Bóg niech będzie z Wami wszystkimi.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiejsza katecheza, droga Młodzieży, będzie wyjątkowa - zapraszam Was do poznania największego z ludzi urodzonych na polskiej ziemi - Karola Wojtyłę, Jana Pawła II, papieża.

100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA IIźródło: http://jp2friends.org

Droga Młodzieży,

w naszej polskiej historii mieliśmy wielu wspaniałych Polaków, ale Jan Paweł II, papież był spośród nich najbardziej wyjątkowym. 

Dzisiaj chciałem Wam zaproponować obejrzenie biografii (link 1) i dwóch krótkich filmów o Janie Pawle II - oczywiście znajdziecie ich w internecie niezliczoną ilość - patrz w linkach: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

2. https://www.youtube.com/watch?v=9ARl-52Bzas

3. https://www.youtube.com/watch?v=NWHUzXaZuwE&list=RD9ARl-52Bzas&index=8

 

Na koniec, chciałem Wam zaproponować modlitwę, którą Jan Paweł II odmawiał codziennie, od kiedy otrzymał ją od swojego taty, a było to, gdy miał 9 lat.

 

Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza - 12 maja 2020 r.

Temat: Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w trójcy Świętej.

 

Droga Młodzieży,

przeczytajcie uważnie treść katechezy 47 w Podręczniku i znajdźcie odpowiedzi na 3 pytania sprawdzające.

Wszyscy - jak ufam - jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale co to oznacza; wyznawać swoją wiarę?

Czy na pewno wiem w co wierzę?

 

Zobacz wyjaśnienie Credo, czyli wyznania wiary - w linku

https://www.youtube.com/watch?v=CQVmBWRZLcQ

 

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza - 5 i 7 maja 2020 r.

Temat: "Wyprawa" do Fatimy.

 

Droga Młodzieży,

mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza "wyprawa" do Fatimy.

Kto jeszcze tego nie zrobił, to bardzo proszę to uczynić dzisiaj. 

 

Kliknij w link

https://www.youtube.com/watch?v=DuHgOmnzb2c

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza - 30 kwietnia 2020 r.

Temat: Podsumowanie testu.

 

Szkoła:

Tarnawa:

W teście wzięło udział 9 uczniów, 8 napisało zgodnie z kryteriami - otrzymują oni:

Bartek, Emilka, Ola, Kamila - 6 i za TI +5

Mikołaj, Szymon, Dominik, Maciek - 5 i za TI +5

 

Zbydniów:

W teście wzięło udział 6 uczniów, 5 napisało zgodnie z kryteriami - otrzymują oni:

Mikołaj, Szymon, Wiktoria - 6 i za TI +5

Patryk i Wojtek - 5 i za TI +5

 


Gratuluję!
 

 ks. Jan

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza 46 - 26 kwietnia 2020 r.

Temat: Prosty test.

Droga Młodzieży, dzisiaj mam dla Was prościutki TEST wiedzy ze zdalnych lekcji. Nie przejmujcie się, gdyby Wam coś poszło nie tak, np. test nie chciał się Wam otworzyć, albo coś zapomnieliście i nie umiecie odpowiedzieć na któreś pytanie. Test jest jedynie możliwością otrzymania oceny cząstkowej 6 - dla tych, co rozwiążą bezbłędnie lub oceny 5 - dla tych, co Jeden punkt mniej od wymaganych. A dla wszystkich, którzy zdalnie się uczą dodatkowo +5.

A oto test kliknij w link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwOHrBN_rYDYPgBJsOr_o7AhSKDm5dc071G9IEOUDhX3WpYA/viewform

 

Powodzenia, ks. Jan

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza 45 - 23 kwietnia 2020 r.

Temat: Kościół pomaga w zrozumieniu i przeżywaniu prawdy?

 

Znajdźcie odpowiedzi na pytania zawarte w katechezie 45.  A następnie wykonajcie zadania w Zeszycie ćwiczeń, katecheza 45.

 

Uwaga - zadanie.

We wtorek opublikuję na tej stronie sprawdzian do rozwiązania on-line. Proszę przygotować odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto przewodzi Kościołowi powszechnemu, diecezji, parafii?

a/ Papież, Ordynariusz, czyli biskup, Proboszcz

b/ Ojciec święty, czyli papież, Biskup pomocniczy, Wikary

c/ Biskup Rzymu, Kardynał, Kapłan

2. Jakie znasz wspólnoty w Kościele?

a/ Młodzieżowy Klub Przyjaciół, ZHP, Klub sportowy

b/ Koło Gospodyń, Koło Łowieckie, Klub Golfowy

c/ OAZA, Ministranci, Schola, Lektorzy, Chór kościelny, Koło różańcowe, itp.

3. Co to jest moralność?

a/ To zbiór zasad zachowania

b/ To zbiór zasad, które mówią, co jest dobre, a co złe

c/ To zachowania zgodne z Konstytucją jakiegoś kraju

4. Wymień przykazania kościelne - dopisz brakujące przykazania? Twoim zadaniem będzie dopisać któreś przykazanie lub brakującą jego część.

a/ W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

b/ Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

c/ Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

d/ Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

e/ Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

5. Kto to jest ojciec Kościoła?

a/ Pisarz powieści religijnych

b/ Pisarz wczesnochrześcijański, opisujący życie pierwszych chrześcijan

c/ Pisarz pierwszych wieków chrześcijaństwa, który wyjaśniał naukę Kościoła.

6. Czego dotyczy prawda przekazywana przez Kościół?

a/ Objawienia Bożego

b/ Przykazań Bożych

c Przykazań kościelnych

 

Jak zauważyliście w teście są pytania i odpowiedzi - te podkreślone są poprawne, ale niestety podkreślenia znikną w poniedziałek wieczorem.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza 44 - 21 kwietnia 2020 r.

Temat: Czym się karmię?

 

W poprzedniej katechezie poznaliście 5 przykazań kościelnych, które pomagają katolikowi żyć w dyscyplinie swojej wiary. Dzisiejszy temat jest bardziej refleksyjny i prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie: Jakimi treściami na co dzień napełniam swój umysł, serce, duszę?
Jako katolicy, nie jesteśmy pozostawieni sobie samym ? z pomocą przychodzą nam media katolickie. Jakie?

W odpowiedzi znajdujemy całą gamę katolickich rozgłośni radiowych, katolickich transmisji internetowych, czy prasy katolickiej, ale największym dziełem medialnym katolickim jest RADIO MARYJA i TV TRWAM.

 

Zadanie.

Proszę rozwiązać zadanie w Zeszycie ćwiczeń.

Na ocenę celującą (dla chętnych) wykonaj prezentację najpopularniejszych mediów katolickich ? prasa, radio, TV, Internet.

Prezentację, proszę przesłać na mój adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czas do wtorku 28 kwietnia.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Katecheza 43 - 15 kwietnia 2020 r.

Temat: Pięć drogowskazów Kościoła.

 

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że Święta przeżyliście pięknie ? mimo izolacji w domu ? i że pamiętaliście o uczestniczeniu w transmitowanej Mszy św. w telewizorze lub w radiu albo w internecie.

Pamiętajcie o codziennej osobistej modlitwie,
prosząc Miłosiernego Boga o uwolnienie nas od pandemii.

 

A teraz bierzmy się do pracy:

 

Dzisiejsza katecheza nie jest łatwa, bo trzeba będzie zapoznać się z kilkoma pojęciami ze Słowniczka: ?Praca niekonieczna?, ?Post?, ?Post jakościowy?, ?Post ilościowy? ?Post zwyczajowy? i nauczyć się na pamięć 5 przykazań kościelnych.

Ale najpierw przeczytajcie ze zrozumieniem, przynajmniej trzy razy następujący tekst:

Kościół pragnie pomóc katolikom prowadzić dobre i odpowiedzialne życie. Dlatego sformułował Pięć przykazań kościelnych, które jak drogowskazy wyznaczają tor naszemu postępowaniu i naszej wierze.

 

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Katecheza 43a                          7 kwietnia 2020 r.

Temat: 3 święte dni - Triduum Paschalne.

Droga Młodzieży, przed nami bardzo ważne dni - zwykle przeżywamy je w kościele i w domu, ale tym razem będziemy je przeżywać tylko w domu - TRIDUUM PASCHALNE, czyli 3 dni Pana Jezusa, przejścia z jednego życia do drugiego. Jest to ważne dla nas, ponieważ my też kiedyś przejdziemy z tego życia do innego, lepszego, a stanie się to dzięki Panu Jezusowi, który nam otwarł niebo. O tym co się zdarzyło w te 3 dni opowiada film - kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k.

Jednak młodzież - od szóstej klasy poczynając - powinna znać istotę tego, jak są celebrowane te święte dni - w tym pomoże Wam drugi film - patrz w liku https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM

W minioną niedzielę nie było święcenia palm w kościele, ale mam nadzieję, że jakąś palmę mieliście przygotowaną w domu. W najbliższą sobotę powinno być w kościele święcenie pokarmów - zwykle w pięknie przyozdobionych koszyczkach - ale niestety, to też jest niemożliwe, z wiadomego powodu. Jednak zachęcam Was, żebyście pomogli rodzicom w przygotowaniu takiego koszyczka z pokarmami, który położycie na stole w niedzielę wielkanocną, a tata lub mama pobłogosławi, odmawiając modlitwę - kliknij tutaj, a potem zasiądziecie do wspólnego śniadania.

Życzę Wam i Waszym Rodzicom, Rodzeństwu, Babciom i Dziadkom, i całej Rodzinie, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, uwolnienia od pandemii i radości przebywania tam, gdzie pragnienie serca niesie i obowiązek przyzywa. 

Wesołego Alleluja!

ks. Jan, proboszcz

 


 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Katecheza 42                            02.04.2020 r.

Temat: Po co są przykazania kościelne.

 

Zapoznajcie się z treścią katechezy 42 i znajdźcie odpowiedzi na pytania sprawdzające.

Pomocą w zrozumieniu przykazań kościelnych niech będzie poniższa krzyżówka:

1

 

 

 

 

 

 

P

R

O

W

A

D

Z

Ą

 

 

2

 

 

 

 

 

 

R

E

G

U

L

U

J

Ą

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Z

A

B

R

A

N

I

A

J

Ą

4

 

 

 

 

 

W

Y

M

A

G

A

J

Ą

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

K

I

E

R

U

J

Ą

 

 

 

6

W

Y

T

Y

C

Z

A

J

Ą

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Z

A

K

A

Z

U

J

Ą

 

 

8

 

 

 

W

S

K

A

Z

U

J

Ą

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

N

A

K

A

Z

U

J

Ą

 

 

10

 

 

 

 

 

 

I

N

F

O

R

M

U

J

Ą

 

11

 

 

K

S

Z

T

A

Ł

T

U

J

Ą

 

 

 

 

Rozwiążcie też zadania w ćwiczeniach. 

 

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Katecheza 41

Temat: Kościół parafialny.


Proszę otworzyć podręcznik na str. 116 (katecheza 41) i przeczytać treść lekcji, a następnie spróbować odpowiedzieć na pytania sprawdzające, zawarte w treści katechezy.

Zwróćcie uwagę na 3 pojęcia w słowniczku:

- Diecezja

- Parafia

- Wikary

A dalej już wiecie - należy rozwiązać zadania z Podręcznika ćwiczeń.

 

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


 

Katecheza 40

Temat: We wspólnocie łatwiej.


Szczęść Boże.

Kochane Dzieci, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i spragnieni powrotu do szkoły. Niestety, coś nam zabrało tę radość... Ale nie będziemy z tego powodu ubolewać - trzeba wziąć się do pracy. Będziemy się uczyć, w systemie tak zwanym, zdalnym, czyli - Wy w domu i ja w domu - przez internet.


Proszę otworzyć podręcznik na str. 114 i przeczytać treść lekcji, a następnie spróbować odpowiedzieć na pytania sprawdzające, zawarte w treści katechezy.

Zwróćcie też uwagę na 3 elementy:

?   ukazanie znaczenia wspólnoty w rozwoju człowieka, w tym Kościoła w rozwoju wiary;

?   kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólnotę, w tym za wspólnotę Kościoła;

?   wychowywanie do postawy solidarności i pomocy innym.

 

A dalej już wiecie - należy rozwiązać zadania z Podręcznika ćwiczeń.

 

 

Pozdrawiam serdecznie

Ks. Jan, proboszcz

W razie jakichkolwiek pytań, piszcie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2021 Gloria in ex caelsis Rights Reserved.