Darowizny na potrzeby Kościoła, na malowanie lub inne można wpłacać na konto parafialne w Krakowskim Banku Spółdzielczym,

KBS Kraków
31-150 Kraków
Rynek Kleparski 8

nr:

04 85910007 0120 0000 2277 0001

Parafia p.w. Nawiedzenia NMP

32-741 Tarnawa 83

z dopiskiem

"na potrzeby Kościoła" lub "na malowanie kościoła"

lub

inne "wpisać przeznaczenie"

ks. Jan Warta, proboszcz