Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Chwała na wysokości...

Parafia Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Przyjdź Panie Jezu

Informacje dla narzeczonych:

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/ około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty i zaświadczenia:

 1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (uwaga, zaświadczenie jest ważne sześć miesięcy).
 2. Dowody osobiste.
 3. Świadectwo chrztu (metryka). Świadectwo chrztu znajduje się w parafii, w której narzeczony/a został/a ochrzczony/a (ważne 6 miesięcy).
 4. Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczony/a przyjął/a ten sakrament).
 5. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły gimnazialnej i pogimnazijalnej (jeśli narzeczeni kończyli katechezę ponadpodstawową po roku 1998, to koniecznie powinni wykazać się indeksem katechetycznym).
 6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskigo. 
  Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:
 7. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna ze stron jest z innej parafii), którą należy dostarczyć do swojej parafii, a następnie, po okresie wygłoszenia (ok. 10 dni) należy ją pobrać od swojego duszpaterza i przywieźć z powrotem do kancelarii, celem dołączenia do dokumentów przedślubnych.
 8. Kartki do spowiedzi (nie należy jej podpisywać, a przystępując do spowiedzi, należy przedstawić się księdzu mówiąc: To moja pierwsza /druga/ spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę).
 9. Po spisaniu protokołu przedślubnego, a przed zawarciem małżeństwa, narzeczeni powinni uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Życia Rodzinnego (o ile jeszcze nie uczestniczyli).

Informacje dodatkowe:

 1. Sakrament Małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone,
 2. Pełnoletnie, czyli narzeczony i narzeczona lat 18,
 3. Wolne od przeszkód małżeńskich.

Copyright © 2021 Gloria in ex caelsis Rights Reserved.