Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Chwała na wysokości...

Parafia Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Przyjdź Panie Jezu

Obrzędy sakramentu małżeństwa w naszej parafii.

Na ok. 5 min. przed Mszą św. narzeczeni przybywają do kościoła i zajmują specjalnie dla nich przygotowane miejsca. W tym czasie świadkowie narzeczonych (osoby pełnoletnie) udają się do zakrystii przynosząc obrączki ślubne narzeczonych i kartki do spowiedzi.

Fotograf i operator kamery mają obowiązek przedstawienia księdzu celebransowi uprawnienia do filmowania w miejscach sakralnych i obrzędów liturgicznych.

Punktualnie o wyznaczonej godzinie Mszy św. rozpoczyna się uroczysty obrzęd zawarcia sakramentu małżeństwa. Po znaku krzyża i pozdrowieniu liturgicznym kapłan zwraca się w tych lub podobnych słowach do narzeczonych i wszystkich obecnych:

Zgromadziliśmy się w kościele wokół [N.] i [N.], którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym ważnym dla nich momencie życia otoczmy ich naszą miłością i naszymi modlitwami. Razem z nimi będziemy słuchać słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, prosząc o obfite błogosławieństwo dla młodej pary.

Do homilii wszystko przebiega tak, jak w każdej Mszy św. Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni udają się do ołtarza i stają twarzą do kapłana. Kapłan mówi do narzeczonych:

[N.] i [N.], wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia?
[N.] i [N.], czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Kapłan: Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Kapłan: Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

Kapłan: Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Kapłan odwraca się twarzą do ołtarza, a narzeczeni nie zmieniają swojej postawy. Organista śpiewa trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

(Z następnych zwrotek wybiera się jedną:)

2. Pocieszycielem jesteś zwań
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

(Zawsze śpiewa się zakończenie:)

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Po odśpiewaniu hymnu kapłan zwraca się do narzeczonych:

Kapłan: Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczeni ustawiają się twarzą do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je (symbolicznie) końcem stuły i czyta tekst przysięgi małżeńskiej, który powtarzają narzeczeni, w kolejności. Najpierw narzeczony:

Ja, [N.], biorę ciebie, [N.], za żonę
i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny,
i wszyscy Święci.

Następnie narzeczona:

Ja, [N.], biorę ciebie, [N.], za męża
i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny,
i wszyscy Święci.

Po zaślubinach kapłan mówi:

Kapłan: "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego. Amen.

Kapłan usuwa stułę. Następnie błogosławi obrączki:

Kapłan: Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy † w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Nałożenie obrączek poprzedzają słowa kapłana:

Kapłan: Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, powtarzając za kapłanem:

[N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Następnie żona:

[N.], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Po nałożeniu obrączek następuje zakończenie obrzędu sakramentu małżeństwa. Narzeczeni wracają na swoje miejsca i uczestniczą w dalszej części Eucharystii., przyjmując postawy takie jak w każdej Mszy św., aż do Komunii św.

Komunię św. nowożeńcy otrzymują pod dwiema postaciami i przyjmują ją w miejscu uczestniczenia we Mszy św.

Po zakończeniu Mszy św. nowożeńcy, świadkowie i kapłan udają się do zakrystii celem podpisania dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi dodatkowe:

Za wystrój kościoła na ceremonię ślubną odpowiedzialny jest p. Stanisław Świątko, kościelny i z nim należy ustalać wszelkie życzenia w tej kwestii.
Za śpiew w czasie Mszy św. ślubnej odpowiedzialny jest p. Józef Satoła, organista i z nim należy ustalać oprawę muzyczną uroczystości.

Copyright © 2021 Gloria in ex caelsis Rights Reserved.